Obrubníky

Obrubníky

Obrubník většinou odděluje komunikaci od ostatní plochy – především chodníky, ale i travnaté pásy a jiné plochy – tramvajový pás, hrany nástupišť, atd., kde je buď výškový rozdíl, nebo odlišný povrch.

Funkce obrubníku je tak vizuální oddělovač, taktéž ale funkční dělitel, kdy např. při dešti díky obrubníkům stéká voda po hraně vozovky.

Obrubníky ve stavebnictví se používají především betonové, klasikou jsou však obrubníky žulové. Betonové obrubníky mají bohužel vůči žulovým hned několik nevýhod – je to především nízká trvanlivost, nižší odolnost a taktéž samozřejmě nevzhlednost, respektive v porovnání s kamenným obrubníkem se jedná o produkt nižší kvality.

Typy obrubníků:

Žulové obrubníky používané v České republice jsou rozlišovány především dle velikosti a to na tyto základní typy:
OP1 – 32x24x100cm
OP2 – 30x20x100cm
OP3 – 25x20x100cm
OP4 – 20x25x100cm
OP5 – 20x20x100cm
OP6 – 15x25x100cm
OP7 – 12x25x100cm

Způsoby opracování – tím nejčastějším jsou žulové obrubníky řezané a z pohledových stran navíc opalované, nebo štokované / pemrlované.
Dalším používaným způsobem opracování jsou obrubníky štípané. Způsob opracování je rozhodující pro vzhled a pro vlastnosti povrchu, kdy povrch má být hladký, ale ne kluzký.

Délka obrubníků je standardně cca 1m, zakázkově se vyrábí všechny možné délky, atypem jsou žulové obrubníky s radiusem – vnitřní či vnější oblouk, které jsou používány např. u středových ostrůvků křižovatek, nebo rozích ulic.
Samostatným druhem jsou tzv. krajníky – ty mají povrch štípaný a jsou taktéž různých rozměrů.
Typizované krajníky jsou tyto: K1, K2, K3

Je zajímavostí, že např. na německém trhu se betonové obrubníky pro své vlastnosti již vůbec nepoužívají, na nových stavbách jsou automaticky upřednostňovány obrubníky kamenné – žulové – jsou trvanlivé, při správném zabudování přečkají všechny nepřízně počasí a jednou učiněná investice je věčná.  Další zajímavostí je však fakt, že na českém trhu jsou používány obrubníky jiných rozměrů – mnohem masivnější – např. OP1 s rozměrem 32×24 je opravdu pořádný kus kamene o hmotnosti 207kg, na německém trhu jsou užívány obrubníky o šířce 6 – 14cm.