Dlažební kostky

Stavební materiál v našich podmínkách nejčastěji žulový, tvaru krychle či kvádr, který se používá pro zpevnění okrajů cest, vytvoření povrchu autobusových zastávek, částí křižovatek apod., v minulosti se dláždily celé silnice, dnes jsou tyto povrchy nahrazeny asfaltem, který zdaleka není tak vzhledný, ale svými vlastnostmi a hlavně cenou vytěsnil dlažební kostky na okraj používanosti ve stavebnictví.

Přesto právě dlažební kostka je považována za vysoce hodnotný materiál právě pro svůj vzhled, účelnost a také povrchové vlastnosti, kdy se jedná o materiál, který přežije staletí a tzv. se na nich nevyjíždí koleje.

Zajímavostí je i fakt, že právě použité dlažební kostky jsou považovány za cenný stavební materiál, protože jejich starobylý vzhled a ohlazený povrch jsou specifické pro použití na historických náměstích a místech, kde je právě tento design preferován.

Nejčastěji se používá kostka malá – rozměru cca 10cm, velká rozměru 16cm a také kostka mozaika rozměru cca 5cm. Dlažební kostka je použita pro tvorbu dlažby – pevného povrchu komunikací, nejčastěji používaným materiálem je výše zmíněná žula, dlažební kostky se však vyrábí a používají také čedičové (černá barva), porfýrové (červená barva), vápencové a křemencové.
Dlažební kostky se tak díky použitému materiálu odlišují v barvě, tvrdosti a odolnosti.

Zajímavostí u dlažby z dlažebních kostek je také možnost tvorby ozdobných ornamentů při použití různých barev, či vytvoření nápisů, informací, na pozemních komunikací pak mohou sloužit jako vodorovné dopravní značení.

Způsob opracování dlažebních kostek je většinou štípání, dlažební kostky byly používány již ve středověku.

Velká dlažební kostka je většinou z vyvřelé horniny – žula či čedič a je užívána především při stavbě pozemních komunikací, u okrajů silnic atd.

Malá dlažební kostka je taktéž většinou používána z žuly či čediče a její uplatnění je především na chodnících a pěších zónách.

Mozaiková dlažební kostka je pak materiálově také často z žuly, používají se ale také kostky z různých druhů vápenců pro možnosti barevných kombinací a vytváření vzorů, obrazců a ornamentů – použití je tak na chodnících, kolem kostelů a na pěších zónách v historických částech měst.

Výhody u povrchu z dlažebních kostek je jejich rozebíratelnost a nezničitelnost – odolnost vůči zatížení, trvanlivost.

Standardní typy kostek:
malá kostka 8/10
velká dlažební kostka 15/17
mozaika 4/6